Podręcznik dla szkoły branżowej “To się czyta 1”

Dla ucznia i nauczyciela

Podręcznik do języka polskiego dla szkół branżowych ponadpodstawowych przedstawia szeroki zakres tematów historyczno-literacko-kulturowych. “To się czyta 1 z księgarni interneTowej” jest przeznaczony dla klas pierwszych i zostało wydane z ramienia wydawnictwa Nowej Ery, która zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingach oficyn w Polsce. Podręcznik nie tylko ułatwia naukę języka polskiego, ale również pomaga nauczycielom w nauczaniu tego ważnego przedmiotu szkolnego.

Kultura i literatura

Podręcznik składa się z części kulturalno-literackiej, w której uczniowie poznają literaturę w kontekście historii i kultury. Wydzielone zostały okresy historyczne: starożytność, średniowiecze, renesans i barok, i o tych epokach w dziejach europejskiej literatury jest w pierwszej klasie mowa. Poza częścią związaną z literaturą, podręcznik przewiduje również tematy stricte językowe. Kształcenie posługiwania się językiem jest niezwykle ważne w poprawnym pisaniu i mówieniu, przestrzegając zasad języka polskiego. 

Podręcznik “To się czyta 1” jest złożone z siedmiu rozdziałów: 

– Człowiek w podróży

– Przygody z czasem

– Pragnienia, dążenia, konflikty

– Człowiek wobec tajemnicy cierpienia i śmierci

– Wzorce, zasady, systemy 

– Różne odmiany miłości

– Radości i przyjemności

Życie i język, którym wszystko opisujemy

W każdym z tych rozdziałów przedstawione są szczegółowe tematy, które dotyczą na przykład przedstawiania śmierci w literaturze różnych okresów historyczno-literackich. Podręcznik zawiera również wiele życiowych tematów, które pobudzają uczniów do analizy świata współczesnego i badania różnych zjawisk, z którymi zderzają się postmodernistyczne społeczeństwa.

Autorki Anna Klimowicz oraz Joanna Ginter wprowadziły również dwa końcowe podsumowania, które zgrabnie gromadzą najważniejsze informacje, dotyczące epok (starożytności, średniowiecza, renesansu i baroku) i kształcenia językowego (informacje o częściach zdania i mowy oraz ortografii, morfologii i słowotwórstwa). Ponadto podręcznik zawiera również informacje o rodzajach i gatunkach literackich oraz indeks terminów, które znalazły się w podręczniku.